top of page

"Ajurünnak" sai RockFM'i korraldatud Aasta Rock Hümn hääletusel 3nda koha

Suur tänu kõikidele inimestele, kes meid oma häälega toetasid. Me ei oleks seda saavutanud ilma teie abita!Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page